Wozy TV

WOZY SATELITARNE
TYP 01

WÓZ SATELITARNY TYP 01
3

Z PODWÓJNYM (REZERWOWYM) TOREM NADAWCZYM HD/SD

SYSTEM NADAWANIA:

antena 1,5m
2 x wzmacniacz 200W lub 400W
2 x koder z modulatorem HD MPEG4; SD MPEG2/4
1 x odbiornik satelitarny

wyposażony we własny generator energii elektrycznej

TYP 02

WÓZ SATELITARNY TYP 02
2

Z POJEDYŃCZYM TOREM NADAWCZYM HD/SD

SYSTEM NADAWANIA:
antena 1,5m
1 x wzmacniacz 200W lub 400W
1 x koder z modulatorem
HD MPEG4; SD MPEG2/4
1 x odbiornik satelitarny

wyposażony we własny generator energii elektrycznej

TYP 03

WÓZ SATELITARNY TYP 03
8

Z POJEDYŃCZYM TOREM NADAWCZYM SD

SYSTEM NADAWANIA:
antena 1,5m
1 x wzmacniacz 200W lub 400W
1 x koder z modulatorem SD MPEG2
1 x odbiornik satelitarny

wyposażony we własny generator energii elektrycznej